Aktualności

02
lis 2019

Książka przychodów i rozchodów - uproszczona księgowość

Książka przychodów i rozchodów, w skrócie KPiR, to jedna z najbardziej popularnych rodzajów ewidencji, która używana jest w księgowości uproszczonej. W książce ujmuje się wszelkie zakupy, koszty i wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Książka przychodów i rozchodów - kiedy ją założyć?

Książka przychodów i rozchodów powinna być stworzona z dniem założenia działalności gospodarczej. Najpóźniej 20 dni po założeniu KPiR powinniśmy o tym fakcie poinformować Urząd Skarbowy.

Książka przychodów i rozchodów - jak ją prowadzić?

Książka przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób rzetelny i sumienny. Najlepiej od początku prowadzić ją według odpowiedniego systemu. Najlepszym rozwiązaniem do tego celu jest tabela opisana według specyfikacji podatkowej. Jeżeli będziemy ją zamykać i podsumowywać co miesiąc, w całą pewnością ograniczymy ilość pomyłek do minimum.

[alert-info]Skorzystaj z systemu do prowadzenia samodzielnej księgowości online [/alert-info]

10
sie 2018

Program kadrowo płacowy - wszechstronne wsparcie obsługi kadr i płac

Program kadrowo płacowy umożliwia szybkie i bardzo wygodne wyliczanie listy płac oraz generowanie dokumentów związanych z zatrudnionym pracownikiem. Pozwala także na tworzenie całościowych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane.

Program kadrowo płacowy - deklaracje roczne

Program kadrowo płacowy pozwala nam zaoszczędzić cenny czas na koniec roku kalendarzowego. Korzystając z programu można bez problemu wysłać PIT 4R lub PIT-8AR, a także PIT-11 bezpośrednio do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Program kadrowo płacowy - akta osobowe

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek przechowywać akta osobowe przez 50 lat od ustania stosunku pracy. Program pozwala na bezpieczne i bezproblemowe przechowywanie danych osobowo pracowniczych w jednym miejscu.

Dowiedz się więcej o programie kadrowo płacowym: https://wfirma.pl/program-kadrowo-placowy10
sie 2018

Program magazynowy - usprawnienie pracy magazynów

Program magazynowy przeznaczony jest dla każdego każdego przedsiębiorstwa posiadającego magazyn, wymagający sprawnego zarządzania. Zintegrowanie programu z funkcjami księgowymi oraz elementy wspierające sprzedaż i zarządzanie produkcją, pozwalają na bieżący monitoring przepływu towarów.

Program magazynowy - czytników kodów kreskowych

Program magazynowy online pozwala na generowanie i czytanie kodów kreskowych. Funkcja ta wpływa na zwiększenie sprzedaży poprzez efektywne zarządzanie przepływem towarów w magazynie oraz pozwala na szybką realizację dokumentów magazynowych.

Program magazynowy online - automatyzacja procesów

Informowanie o brakach towarowych, alert w momencie wyczerpywania się zasobów, a co za tym inne płynne tworzenie zamówień u dostawców, pozwala na uniknięcie zalegania towarów na półkach magazynowych a także usprawnia funkcjonowanie firmy.

Dowiedz się więcej, jakie funkcje posiada program do magazynowania online : https://wfirma.pl/program-magazynowy-online10
sie 2018

Program do fakturowania - wygoda i łatwość obsługi

Używanie narzędzia - program do fakturowania, ułatwia przedsiębiorcom wykonywanie jednego ze swych obowiązków, jakim jest wystawianie faktur. Dokument ten świadczy o przeprowadzanych transakcjach i płynności działalności firmy.

Program do fakturowania - kontrola przepływów pieniężnych

Dobry program do fakturowania umożliwia monitorowanie wpływów przekazywanych przez kontrahentów, a w przypadku trudności z pozyskaniem wpłat - generuje wezwanie do zapłaty. Dodatkowym benefitem programu jest także integracja z bankowością elektroniczną.

Program do fakturowania - automatyzacja procesów

Wygodną i ułatwiającą pracę funkcją programu jest także zintegrowanie z drukarką fiskalną. Pozwala ona na generowanie paragonów bezpośrednio z systemu, które automatycznie zostają zaksięgowane.

Przeczytaj o innych przydatnych funkcjach programy do fakturowania: https://wfirma.pl/program-do-fakturowania

10
sie 2018

Program do faktur - gwarancja wygody pracy i mobilności

Program do faktur umożliwia zmianę zarządzania firmą, jaką jest wygoda i mobilność. Obecnie zarządzanie firmą możliwe jest z każdego miejsca na ziemi,

Program do faktur - wygoda i łatwość pracy

Każdy przedsiębiorca ma już obecnie możliwość wysłania do kontrahenta faktury elektronicznej. Ważna z punktu widzenia rozwoju dzisiejszych przedsiębiorstw, wydaje się także funkcja programu, jaką jest wystawianie różnych rodzajów faktur w 7 opcjach językowych i różnych walutach.

Mobilność - program do faktur

Połączenie serwisu z platformą e-commerce i pobieranie danych klientów z GUS, to tylko niektóre z udogodnień mobilnych jakie zawiera program do faktur. Dzięki tym funkcjom przedsiębiorca oszczędza czas i pieniądze, a w rezultacie sprzyja rozwojowi swojego biznesu.

Więcej o programie do faktur znajdziesz tutaj: https://wfirma.pl/program-do-faktur-online10
sie 2018

Książka przychodów - obowiązek przedsiębiorcy

Książka przychodów i rozchodów służy do rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub liniowo. W związku z tym, że okres rozliczeniowy dla podatku dochodowego wynosi rok, książkę przychodów i rozchodów także zakłada się na taki okres czasu, tj. jeden rok kalendarzowy.

Książka przychodów - kto musi ją prowadzić?

Osoby fizyczne, które otrzymują przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i wybrały  formę opodatkowania ogólną lub podatek liniowy. Zobligowane są także spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie. Dodatkowym warunkiem jest to, by przychody netto nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Książka przychodów - czy można elektronicznie?

Tak, można. Natomiast należy odnieść się do rozporządzenia w sprawie KPiR, które wprowadziło warunki obowiązkowe do spełnienia by uznać książkę za prawidłową. Jest to min. stosowanie programu umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej: https://wfirma.pl/ksiazka-przychodow-online
10
sie 2018

Kadry i płace online - usprawnienie pracy kadrowych

Program kadry i płace online umożliwia  prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, a także wspomaga funkcjonowanie  ewidencji czasu pracy i płac pracowniczych.

Program kadry i płace online - generowanie dokumentów

Dzięki programowi możliwe jest tworzenie list pracowniczych, obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych a także eksport do płatnika. Co więcej program umożliwia także generowanie wydruków kadrowych, m.in. świadectwa pracy czy kartoteki wynagrodzeń.

Program kadry i płace online - ewidencja czasu pracy

Program umożliwia także rozliczanie zwykłych godzin pracy i nadgodzin oraz ewidencjonowanie nieobecności pracowników. Po wprowadzeniu umów i załączeniu wspomnianej ewidencji czasu pracy system sam wygeneruje listę płac pracowniczych.

Chcesz wiedzieć, jakie dodatkowe funkcje posiada program kadry i płace online? https://wfirma.pl/kadry-i-place-online

10
sie 2018

Mała księgowość online - uproszczona wersja księgowości

Mała księgowość online jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla firm rozpoczynających swoją przygodę z działalnością gospodarczą, jak i tych zabieganych, którzy nie mają czasu na wożenie dokumentów do swoich księgowych.

Mała księgowość online a zmienność przepisów prawnych

Bardzo istotnym w obecnym czasie jest posiadanie programu, który umożliwia bezpłatną i regularną aktualizację systemu. Mała księgowość online na bieżąco wprowadza tego typu aktualizacje, np. te związane z wprowadzeniem obowiązku przesyłania co miesiąc pliku JPK_VAT, bądź wprowadzeniem rozbitych płatności split payment.

Mała księgowość online - różnorodność funkcji

Dobry, uproszczony program do księgowania dla mikro i małych przedsiębiorstw powinien zawierać różnorodne funkcje. W małej księgowości online znaleźć można m.in. te dotyczące wprowadzania środków trwałych oraz ich amortyzacji, jak i ewidencji przebiegu pojazdów.

Więcej na temat funkcji małej księgowości online znajdziesz tutaj: https://wfirma.pl/mala-ksiegowosc-online

 

 

10
sty 2018

Kalkulator wynagrodzeń dla mikro przedsiębiorcy

Kalkulator wynagrodzeń jest jednym z najczęściej używanych narzędzie przez  osoby prowadzące małe rodzinne przedsiębiorstwa, zatrudniające pracowników na umowę o pracę. 

Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne, a na koniec określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Dla pracodawcy kalkulator zarobków jest bardzo ważnym narzędziem. Dzięki niemu może on w szybki sposób wyliczyć, jaki powinien odprowadzać podatek i składki ZUS przy danym wynagrodzeniu brutto. Kalkulator wynagrodzeń brutto netto uwzględnia zwykłe i podwyższone koszty przychodu, ulgę podatkową, a także składki na Fundusz Pracy i FGŚP.

16
maj 2016

Nowy patron medialny Programu Aktywizacja

Bizneswpraktyce.com w gronie patronów medialnych Programu Aktywizacja.

Przeczytaj koniecznie artykuł deklaracje elektroniczne 2017