Akademickie Biuro Karier Zawodowych partnerem Programu Aktywizacja, wspólnie z nami propagującym idee wspierania przedsiębiorczości wśród studentów Uniwersytetu Łódzkiego.