Szkoła Główna HandlowaPolitechniki KrakowskaWarszawska oraz Wrocławska, Uniwersytet Kazimierza WielkiegoUniwersytet Medyczny w Poznaniu - to tylko kilka z wielu uczelni wyższych propagujących ideę wspierania przedsiębiorczości wśród studentów. Zobacz listę uczelni współpracujących podczas pierwszej edycji programu.