Od dzisiaj przedsiębiorczy studenci Politechniki Krakowskiej korzystający z uczelnianego Biura Karier mogą skorzystać z bonusów, jakie daje Program Aktywizacja.