Kalkulator wynagrodzeń jest jednym z najczęściej używanych narzędzie przez  osoby prowadzące małe rodzinne przedsiębiorstwa, zatrudniające pracowników na umowę o pracę. 

Kalkulator wynagrodzeń pozwala oszacować wielkość obciążenia z tytułu podatku dochodowego odprowadzanego za zatrudnionego pracownika oraz wyliczyć składki ZUS za niego należne, a na koniec określić kwotę do wypłaty (wynagrodzenie netto). Oprócz przeliczenia brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator szacuje całkowite koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem.

Dla pracodawcy kalkulator zarobków jest bardzo ważnym narzędziem. Dzięki niemu może on w szybki sposób wyliczyć, jaki powinien odprowadzać podatek i składki ZUS przy danym wynagrodzeniu brutto. Kalkulator wynagrodzeń brutto netto uwzględnia zwykłe i podwyższone koszty przychodu, ulgę podatkową, a także składki na Fundusz Pracy i FGŚP.