Program Aktywizacja promowany wśród studentów przez Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku.