Niezależny portal mieszkańców Nowy Wrocław - nwroclaw.pl został patronem medialnym projektu wspierającego nowych przedsiębiorców.