Program magazynowy przeznaczony jest dla każdego każdego przedsiębiorstwa posiadającego magazyn, wymagający sprawnego zarządzania. Zintegrowanie programu z funkcjami księgowymi oraz elementy wspierające sprzedaż i zarządzanie produkcją, pozwalają na bieżący monitoring przepływu towarów.

Program magazynowy - czytników kodów kreskowych

Program magazynowy online pozwala na generowanie i czytanie kodów kreskowych. Funkcja ta wpływa na zwiększenie sprzedaży poprzez efektywne zarządzanie przepływem towarów w magazynie oraz pozwala na szybką realizację dokumentów magazynowych.

Program magazynowy online - automatyzacja procesów

Informowanie o brakach towarowych, alert w momencie wyczerpywania się zasobów, a co za tym inne płynne tworzenie zamówień u dostawców, pozwala na uniknięcie zalegania towarów na półkach magazynowych a także usprawnia funkcjonowanie firmy.

Dowiedz się więcej, jakie funkcje posiada program do magazynowania online : https://wfirma.pl/program-magazynowy-online