Lekarze prowadzący własną działalność, jak reszta przedsiębiorców mają do wyboru cztery formy opodatkowania: podatek liniowy, na zasadach ogólnych, karta podatkowa oraz ryczałt ewidencjonowany. Która z nich będzie najbardziej odpowiednia dla osób wykonujących zawód lekarza?

Ryczałt dla branży medycznej

Ryczałtem nie rozliczy się każdy, zasady jasno określają, że ta forma opodatkowania nie jest wyborem dla każdego, wykluczeni ze skorzystania z niej sa między innymi właściciele aptek, handlujący częściami do pojazdów napędzanych mechanicznie oraz przedsiębiorstwa notujące przychody wyższe niż 2 mln euro. Określone zasady nie dotyczą więc lekarzy, którzy w ramach funkcjonujących przepisów określani są jako praktykujący wolny zawód.

Stawki opodatkowania dla lekarzy 

Lekarz, jak i przedstawiciele innych wolnych zawodów jak lekarz stomatolog, technik dentystyczny, pielęgniarka i położna są kwalifikowani do stawki ryczałtu wynoszącej 17%. Stawką opodatkowany jest sam przychód, bez pomniejszania go o koszty poniesione w ramach prowadzenia działalności. Jest to więc idealne rozwiązanie w przypadku działalności, które nie generują znaczących kosztów.