Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii, Sekcja ds. Relacji ze Studentami i Absolwentami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie patronem programu wspierającego młodych przedsiębiorców.