Biuro Karier Uniwersytetu SWPS oraz Centrum Promocji Karier Szkoły Wyższej ALMAMER   informują swoich przedsiębiorczych studentów o możliwości skorzystania Programu Aktywizacja.