Program Aktywizacja w Biurze Karier i Staży Zawodowych Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.