Do coraz liczniejszego grona akademickich biur karier popierających ideę wspierania przedsiębiorczości wśród studentów dołączyło Biuro Karier Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.