Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego promuje wśród studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie program wspierający młodych przedsiębiorców.