Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego dołączyły do grona patronów Programu Aktywizacja.