Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego z Programem Aktywizacja.