Osoby uruchamiające własną działalność gospodarczą muszą podjąć wiele ważnych decyzji. Jedna z nich dotyczy formy opodatkowania. W poniższym artykule omawiamy zasady rozliczania się w ramach podatku liniowego. Podatek liniowy - limit i zasady rozliczania - co warto wiedzieć? 

Podatek liniowy - co to takiego? 

Podatek liniowy to jedna z dostępnych form rozliczania się dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Jego stosowanie może niektórym właścicielom firm przynosić spore korzyści, jednak wszystko zależy od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy. 

Podatek liniowy wyróżnia się tym, iż jest to stała stawka podatku wynosząca 19%. Nie ulega ona zmianom i nie ma tutaj znaczenia, jak jest wysokość przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę. Jest to ogromna różnica w porównaniu z opodatkowaniem na zasadach ogólnych, gdzie wraz ze wzrostem dochodów rośnie także wysokość należnego podatku. Jednocześnie w podatku liniowym nie ma zastosowania kwota wolna od podatku, zaś w opodatkowaniu na zasadach ogólnych - tak. Czy istnieje limit korzystania z podatku liniowego? Takiego limitu polski ustawodawca nie przewidział. 

Podatek liniowy - jak obliczyć? 

Kwotę należnego podatku liniowego należy obliczać w następujący sposób. Podstawę opodatkowania mnożymy przez stawkę podatku, która wynosi 19%. Za podstawę opodatkowania uważa się przychód, który pomniejszamy o koszty jego uzyskania. 

Zasady wpłacania zaliczek podatku liniowego do urzędu skarbowego 

Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą jest zobowiązana, aby cyklicznie uiszczać na rzecz urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Zazwyczaj należy to robić co miesiąc. Zasada ta nie dotyczy małych podatników bądź osób, które rozpoczynają działalność w ciągu roku podatkowego - ci mogą zdecydować się na wpłacanie zaliczek co kwartał. Decyzję o wyborze kwartalnego rozliczania podatku liniowego należy zgłosić najpóźniej do 20 lutego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 

Wpłaty do urzędu skarbowego muszą być realizowane do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacona jest dana zaliczka. Identyczna zasada obowiązuje przy opłacaniu zaliczek kwartalnych - je opłaca się po zakończeniu konkretnego kwartału. 

Warto pamiętać także o jednej istotnej zasadzie. Mianowicie. W myśl obowiązujących przepisów stosuje się zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki. Dotyczy to przypadków, gdy należna kwota jest mniejsza niż 1000 złotych. Dopiero wtedy, gdy wskazany limit zostanie przekroczony, powstaje obowiązek uiszczenia zaliczki. Większość przedsiębiorców ze względów organizacyjnych nie stosuje tego limitu i uiszcza wszystkie zaliczki w terminie, ponieważ dzięki temu łatwiej jest im utrzymać porządek w dokumentach. 

Na jakim formularzu składa się zeznanie podatkowe przy podatku liniowym? 

Każdy podatnik po zakończeniu roku podatkowego musi do 30 kwietnia kolejnego roku złożyć zeznanie podatkowe. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się podatkiem liniowym składają deklarację na formularzu PIT-36L. 

Deklarację podatkową można złożyć w formie tradycyjnej, jako dokument papierowy oraz za pośrednictwem Internetu. To drugie rozwiązanie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 

Źródło: https://cenabiznesu.pl/-podatek-liniowy-limit-i-zasady-obliczania