Informacja o wsparciu dla nowych przedsiębiorców została zamieszczona w serwisie 4Biznes.eu.