Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet powiększa coraz liczniejsze grono instytucji popierających naszą inicjatywę.