Instytut Kreowania Przedsiębiorczości (startupacademy.pl) wspiera Program Aktywizacja.