CEO Magazyn Polska został nowym patronem medialnym programu dla nowych przedsiębiorców.