Pakiet Przyjazne Prawo będący częścią Konstytucji Biznesu zakłada m.in., że wprowadzone zostaną przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców. Zmiany mają jednak dotyczyć tylko niektórych. O tym, kto zyska na wprowadzonych przepisach, kiedy wejdą one w życie oraz co realnie będą oznaczały dla przedsiębiorców – piszemy w poniższym artykule.

Pakiet Przyjazne Prawo a przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców

Nowe przepisy wprowadzane w ramach Pakietu Przyjazne Prawo to zbiór ułatwień dedykowanych polskim przedsiębiorcom z sektora MŚP. Zakładają one m.in. prawo do popełnienia błędu, rozszerzenie definicji rzemieślnika, a także wprowadzenie praw konsumenckich dla przedsiębiorców. Mimo że większość elementów Pakietu zaczęła obowiązywać wraz z początkiem bieżącego roku, przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców mają wejść w życie dopiero 1 czerwca 2020 r.

To oznacza, że przedsiębiorcy dokonujący zakupów na rzecz swoich firm będą mieli takie same prawa, jak zwykli konsumenci, tj.:

  • ochronę w przypadku klauzul abuzywnych, 

  • prawo do rękojmi za wady,

  • prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

Kto i na jakich warunkach skorzysta na wprowadzeniu nowych przepisów?

Nowe przepisy mają jednak dotyczyć jedynie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zarejestrowanych w CEIDG). Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców nie będą dotyczyły spółek z o.o., spółek akcyjnych, osobowych, ani stowarzyszeń.

Ponadto muszą być spełnione również konkretne warunki. Zakupione przedmioty nie mogą być bezpośrednio związane z branżą, w której działa przedsiębiorca. Umowa zawierana między sprzedającym a kupującym nie może mieć więc charakteru zawodowego. Dla przykładu, prawa konsumenckie będą przysługiwały fryzjerce, która kupi drukarkę. Inaczej jednak będzie w przypadku, gdy nabędzie ona specjalny fotel fryzjerski lub suszarkę do włosów.

Ochrona w zakresie rękojmi za wady

Podobnie jak konsumenci prywatni, teraz również przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG będą mogli skorzystać z domniemania istnienia wady fizycznej. To oznacza, że będą oni mieli możliwość złożyć reklamację produktu, który zepsuł się w ciągu roku od zakupu. Wobec tego na umowach sprzedaży zawieranych między przedsiębiorcami w ramach przepisów konsumenckich dla przedsiębiorców nie znajdziemy już zapisów dotyczących m.in. utraty prawa do rękojmi.

Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Nowe przepisy dadzą przedsiębiorcom możliwość odstąpienia od umowy, którą zawarli np. przez telefon, internet, a także np. podczas prezentacji organizowanej poza lokalem firmy (np. na przyjęciu w hotelu). Warunek jest jednak ścisły – aby zakupiony przedmiot mógł być zwrócony bez podania przyczyny, umowa nie może mieć charakteru zawodowego.

Ochrona przed klauzulami abuzywnymi

Wraz z wejściem w życie omawianej części Pakietu Przyjazne Prawo przedsiębiorcy zyskają również zabezpieczenie przed niedozwolonymi zapisami w umowie. Wykaz klauzul będzie dokładnie taki sam jak w przypadku konsumentów nieprowadzących działalności. Różnica między nimi będzie polegała jednak na tym, że przedsiębiorcy nie zostaną objęci ochroną Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz powiatowych rzeczników konsumentów.