Podróże służbowe niejednokrotnie wiążą się z poniesieniem kosztów związanych między innymi z zakwaterowaniem, wyżywaniem i transportem. Rozliczenie niektórych kosztów nie następuje według zasad ogólnych. Sprawdź, jak powinna zostać zaksięgowana faktura za hotel i usługi gastronomiczne.

Faktura za hotel i wyżywienie - rozliczenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnikom nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od usług noclegowych i gastronomicznych. Potwierdzeniem tego jest art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, w którym możemy przeczytać, że:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: (...)
4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:
a) (uchylony)
b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

W związku z powyższym przedsiębiorca ujmie kosztu noclegu i usług gastronomicznych w kwocie brutto w 13. kolumnie KPiR - pozostałe wydatki.

Kiedy można odliczyć VAT od faktury za usługi hotelowe i gastronomiczne? 

Nie w każdym przypadku czynny podatnik VAT nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od usług hotelowych i gastronomicznych. Wyjątek stanowi rozliczenie usług kompleksowych. Jeżeli oba rodzaje usług są tylko czynnościami pomocniczymi - zostały poniesione w związku z inną, główną usługą, podatkowi przysługuje prawo do odliczenia VAT (np. usługa szkolenia w którą zostały wliczony koszty wyżywienia i zakwaterowania).